Werkplekonderzoek


Om te voorkomen dat klachten ontstaan of uitmonden in ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid is het zinvol de werkplek en werkomstandigheden goed te bekijken en daar waar mogelijk aan te passen. Dit kan gaan om een beeldschermwerkplek, een werkplek in een productiehal of op een machine.

Mensen zijn vaak een bepaalde manier van werken gewend. Door deze gewenning te doorbreken (gedragsverandering) zijn vaak dusdanige verbeteringen te behalen dat klachten voorkomen of verholpen kunnen worden.

Een werkplekonderzoek is gericht op het verminderen van fysieke belasting en het voorkomen van klachten door een analyse van de (ergonomische) werkomstandigheden én persoonsgericht advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten.

Veiligheid@work geeft u een advies over de individuele werkhouding, werktechniek en gezond werkgedrag. Daarnaast zal een advies gegeven worden over de (ergonomische) werkplekdeling; heeft het bureau bijvoorbeeld de juiste werkhoogte, staan de stoel, de armleuningen en het beeldscherm juist ingesteld?

De rapportage van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen en advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek

Veiligheid@work kan voor u de fysieke belasting tijdens (diverse) werkzaamheden beoordelen en analyseren. Vervolgens ontvangt u een praktische rapportage met mogelijke verbeterpunten en een advies over te nemen maatregelen.

Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl