Veiligheidsinspecties


Resultaten worden zichtbaar verbeterd binnen een organisatie als structureel en periodiek de aspecten Arbo en Veiligheid aandacht krijgen. Om verbeteringen op lange termijn te borgen worden veiligheidsinspecties geadviseerd.

Door regelmatig de werkwijze en de werkomstandigheden van medewerkers te beoordelen en te analyseren, kunnen tijdig passende maatregelen genomen worden om de veiligheid te optimaliseren en te waarborgen.

Veiligheid@work kan voor u deze veiligheidsinspecties verzorgen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van diverse veiligheidschecklisten.

Investeren in preventie loont! Elke euro levert 2,5 euro op, 15% minder bedrijfsongevallen en 50% minder arbeidsgebonden verzuim.
(Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid, RIVM)
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl