Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)


Elke organisatie is verplicht om (te laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) genoemd. Dit onderzoek is niet slechts een verplichting vanuit de arbowetgeving, maar is ook een praktisch hulpmiddel om een duidelijk beeld te krijgen van de veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf. De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid (nog) verder kunnen verbeteren. De RI&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen.

Plan van Aanpak

Een onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak staat vermeld welke risico's er gesignaleerd zijn en welke verbeterpunten er worden aangepakt. Met als doel de mogelijke nadelige invloeden van de veiligheids- en gezondheidsrisico's te voorkomen of te beperken.

Rapportage

Onze insteek is het schrijven van een praktische rapportage: het geven van een duidelijk inzicht in alle uit het werk voorkomende risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen een organisatie. Daarnaast zal de rapportage van de RI&E een prioriteitsstelling geven naar aanleiding van de geconstateerde risico's. Veiligheid@work biedt u een praktisch handvat om de arbeidsomstandigheden binnen redelijk gestelde termijnen te verbeteren.

Deskundigheid vormt de basis voor elk goed beleid. U kunt Veiligheid@work voor alle onderdelen van de RI&E inschakelen, bijvoorbeeld wanneer u niet over de tijd en kennis beschikt om alles zelf te doen. Dit kan zijn het uitvoeren van de RI&E, ondersteuning bieden als u deze zelf uitvoert en het opstellen van het daarbij behorende plan van aanpak.

Veiligheid@work verzorgt tevens de (wettelijk verplichte) toetsing van de RI&E en het Plan van Aanpak door een gecertificeerd kerndeskundige (Hoger Veiligheidskundige).

Wij streven er na om u na de afronding van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak te blijven begeleiden door middel van een jaarlijkse evaluatie op het gebied van arbeidsomstandigheden. Want door structureel en periodiek de aspecten Arbo en Veiligheid aandacht te geven binnen een organisatie worden de resultaten zichtbaar verbeterd.

Wat te doen na de verplichte RIE…?
Van plan naar praktijk! Na de risico-inventarisatie begint het werk pas echt…….
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl