Brandpreventie


Elk jaar is het wel een aantal keer in het nieuws: een grote uitslaande brand in een bedrijf. De schade die daardoor ontstaat kan oplopen tot vele miljoenen euro’s. Maar dat niet alleen, bij brand lopen ook de veiligheid en gezondheid van medewerkers gevaar.Het is dan ook belangrijk om maatregelen te nemen die zoveel mogelijk voorkomen dat er brand uitbreekt.
Veiligheid@work maakt het mogelijk om samen met u de brandveiligheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, het Bouwbesluit en de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Het brandt nogal eens in Nederland: jaarlijks zijn er zo’n 14.000 binnenbranden waarbij ongeveer 1.000 gewonden en 57 doden vallen. Een brand op een bedrijventerrein kan grote gevolgen hebben, ook voor omliggende bedrijven en omwonenden. Het inschatten van de calamiteitenrisico’s, preventie en de omgang met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen is van groot belang.
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl