Bedrijfshulpverlening


Bedrijfshulpverlening (BHV) is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten, zorgen bedrijfshulpverleners ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

U bent verplicht de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf te regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. In de Arbowet vindt u globale aanwijzingen.

Bedrijfsnoodplan

Het is van groot belang om de bedrijfshulpverlening zodanig te organiseren dat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en bedrijfshulpverleners hun taken (kunnen) uitvoeren. In een bedrijfsnoodplan wordt beschreven welke maatregelen zijn voorbereid om de gevolgen van calamiteiten te minimaliseren. Wat te doen bij brand? Of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen? Of zelfs bij een bommelding? Wanneer het bedrijf is voorbereid op ongewone voorvallen, kan er effectief worden opgetreden. Een goed hulpmiddel bij zowel de voorbereiding als het feitelijk optreden bij incidenten is het bedrijfsnoodplan. Met een bedrijfsnoodplan kunt u de veiligheid voor uw omgeving en werknemers garanderen.

Wilt u de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie goed organiseren of wenst u ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan, dan kan Veiligheid@work u hierbij van dienst zijn.

Per jaar wordt in bedrijven zo’n 300.000 keer eerste hulp verleend. Ongeveer 1700 bedrijfsongevallen leiden tot blijvende volledige arbeidsongeschiktheid. Naast het persoonlijke leed en de imagoschade voor het bedrijf zijn er de kosten: meer dan 1,5 miljard euro per jaar. Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Alle reden om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf serieus aan te pakken.
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl