Diensten


Onze dienstverlening is gebaseerd op het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen een onderneming. Veiligheid@work biedt de volgende diensten aan:

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
 • Opstellen en toetsen van een RI&E
 • Ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van het Plan van Aanpak
Werkplekonderzoek
 • Beeldschermwerkplekken
 • Industriele werkplekken

Bedrijfshulpverlening
 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Opstellen bedrijfsnoodplan

Brandveiligheid
 • In kaart brengen van de brandveiligheid binnen de organisatie.

Veiligheid en arbozorg
 • Geluidsmetingen conform NEN 3418
 • Inventarisatie en metingen gevaarlijke stoffen
 • Inventarisatie en metingen bij klimaatproblematiek
 • Uitvoeren veiligheidsinspecties
 • Beoordeling fysieke belasting
 • Werknemerstevredenheidsonderzoek
 • Veiligheidsbeoordeling machines conform Richtlijn Arbeidsmiddelen
 • Explosieveiligheid/ATEX: opstellen explosieveiligheidsdocument
 • Ondersteuning interne audit


Voor meer informatie over de beeldschermwerkplek:


Risico van het vak? Veiligheid heb je zelf in de hand!
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl