Consultancy


Het bieden van een veilige werkomgeving is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid die bedrijven voor het wel en wee van hun personeel hebben: aandacht voor veiligheid is aandacht voor de medewerkers. Het resultaat is niet alleen minder arbeidsongevallen, maar ook beter betrokken medewerkers, minder verzuim en een gunstig bedrijfsimago.

Door het inventariseren van en adviseren over de risico's in een onderneming is een begin gemaakt om de veiligheid te optimaliseren. De implementatie van de adviezen maakt het advies echter waardevol: dat leidt tot arbo in praktijk. Door structureel en periodiek de aspecten Arbo en Veiligheid aandacht te geven binnen een organisatie worden de resultaten zichtbaar verbeterd. Dus door het herhalen van de genoemde cyclus (inventariseren, adviseren en implementeren) worden verbeteringen op de lange termijn geborgd.

Wij adviseren u graag over het optimaliseren van de veiligheid en arbeidsomstandigheden in uw onderneming. Dit kan bestaan door het uitvoeren van genoemde diensten, maar het is ook mogelijk structureel en periodiek een bedrijfsbezoek te plannen of enkel (periodiek) telefonisch consult.

In Nederland zijn er elke week gemiddeld twee dodelijke slachtoffers van een arbeidsongeval te betreuren. Daarnaast heeft elke medewerker gemiddeld 41% kans om tijdens het werkzame leven (van 40 jaar) een of meerdere arbeidsongevallen te krijgen die tot verzuim leiden. Naast persoonlijk leed en materiƫle schade, leidt dit ook tot maatschappelijke kosten.
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl