Veiligheid@work is een onafhankelijk en klantgericht adviesbureau op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van veiligheidsveranderingen binnen organisaties. Het doel hierbij is het optimaliseren van de veiligheid en daarmee samenhangend de productiviteit en de inzetbaarheid van medewerkers. De mens, met de organisatie, de techniek en de werkomgeving staat daarom centraal in onze benadering: het creëren van arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zo gezond en veilig mogelijk hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Een goed arbobeleid draagt bij aan een gezond werkklimaat. Een gezond werkklimaat heeft een positieve invloed op terugdringing van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het draagt dus direct en indirect bij aan een beter bedrijfsresultaat.

Veiligheid@work ontwikkeld samen met u een praktisch beleid op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Arbo en veiligheid is meer dan het opvolgen van regels. Veiligheid@work helpt om hier een praktische invulling aan te geven, die in de praktijk werkt.

Download Brochure

Veiligheid op het werk, een belangrijk aspect voor werkgever én werknemer!
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl