Publicaties


Evenementen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Steeds meer en steeds grotere evenementen worden in Nederland, evenals de rest van de wereld georganiseerd. Doordat er grote hoeveelheden mensen bij elkaar komen, moeten er extra voorzieningen worden getroffen om alles in goede banen te leiden. Evenementen herbergen een extra en meestal voorspelbaar risico in zich. Echter de ervaring leert ons, dat het soms mis kan gaan. Een goede voorbereiding en preparatie zijn een voorwaarde om het risico van calamiteiten te reduceren.

Een specialisatie van Veiligheid@work zijn de aspecten bedrijfshulpverlening en veiligheid bij evenementen. Hierover is in januari en februari 2006 een artikel gepubliceerd in het blad Veiligheid en het BHV magazine over Veiligheid en Evenementen.

Voor meer informatie omtrent dit artikel of deze dienst, kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Veiligheid@work
   info@veiligheidatwork.nl