Branches


Werkomstandigheden verschillen per sector en branche. Waar RSI (CANS) een aandachtspunt kan zijn in de zakelijke dienstverlening, is werken met machines en geluid dat in de bouw en industrie. Onze kennis resulteert in een op maat gemaakte dienstenaanbod. Veiligheid@work adviseert bedrijven omtrent veiligheid en arbeidsomstandigheden in de volgende branches:

  • zakelijke dienstverlening
  • detail- en groothandel
  • horeca, recreatie, sport en toerisme
  • landbouw en dierhouderij
  • vervoer en communicatie
  • onderwijs
  • zorgverlening
  • bouw
  • industrie


De arbeidsomstandigheden van de werknemer in 2010 is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. Fysiek belastende arbeidsomstandigheden zoals kracht zetten en omgevingslawaai komen in alle sectoren voor, maar vooral in productiesectoren zoals de (land)bouw en de industrie. Psychosociale arbeidsomstandigheden, zoals hoge taakeisen en tijdsdruk, zijn kenmerkend voor alle sectoren, hoewel vooral de zorgsector zich kenmerkt door emotioneel zwaar werk en een hoge mate van ongewenst gedrag door klanten.
Arbobalans 2011, TNO
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl